Test driver Loading
X
 
 
 

Спортни новини

Националната спортна база е с печеливш потенциал, отдават се нейни имоти без контрол

Националната спортна база е с печеливш потенциал, отдават се нейни имоти без контрол

Въпреки констатираната тенденция на финансова дестабилизация, дружеството „Национална спортна база“(„НСБ“) ЕАД не е финансово зависимо от кредитори, финансира се изключително за сметка на собствени средства. То е в ликвидно състояние, позволяващо своевременно и в пълен обем да изпълни своите краткосрочни задълже...